Aanmelden

De Oranje-dijkschool biedt onderwijs aan leerlingen die het Nederlands als eerste of tweede taal beheersen. Dit betekent dat er thuis door in ieder geval één ouder consequent Nederlands wordt gesproken. Leerlingen dienen over een redelijke tot goede Nederlandse spreek- en luistervaardigheid te beschikken. Een leerling wordt toegelaten na het behalen van een voldoende score voor een instap- of niveautoets.

Kleuters kunnen niet worden voorbereid op de instaptoets omdat hiermee de passieve woordenschat en de fase van taalontwikkeling wordt gemeten. Indien het Nederlands thuis een actieve taal is, vormt de toets vaak geen enkele belemmering. Natuurlijk kan u uw kind wel uitleggen wat het tijdens de toets moet doen. De kosten bedragen €15,-

Regelmatig ontvangt de school verzoeken voor het inschrijven van oudere leerlingen. Indien er ruimte is in de hogere groepen dan is plaatsing mogelijk. De toekomstige leerling zal moeten voldoen aan het niveau van de betreffende groep. Voor iedere groep is er een passende instroomprocedure die is vastgelegd in het beleid van de school. Voor het voortgezet onderwijs is de maximale leeftijd tot instroom, 18 jaar. De leerling dient deze leeftijd echter te bereiken na 1 oktober van het betreffende schooljaar. De kosten voor deze toets bedragen €15,-.

Om de groepssamenstelling zo min mogelijk te verstoren, zijn er twee instroommomenten per jaar: in september of januari. In de maand voorafgaand ontvangen de kinderen die op de wachtlijst staan een uitnodiging tot het maken van de toets. Kinderen kunnen het gehele jaar door aangemeld worden voor deelname. Broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen krijgen voorrang bij plaatsing; zij moeten echter worden aangemeld als zij 3 jaar oud zijn.

Voor de aanmelding van uw kind, kunt u contact opnemen met de directrice van de Oranje-dijkschool, Marijn van Kalken, via directie@oranjedijkschool.com of (+34) 936747035.

Contact voor aanmeldingen

Om uw kind aan te melden gelieve contact op te nemen met de directrice van de “Oranje-dijkschool”, Marijn van Kalken.
directie@oranjedijkschool.com of via hetvolgende telefoonnummer (+34) 936 747 035.

Lesgeld

Het lesgeld voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt voor de lessen in Gavà € 700,- en voor de lessen in Sant Cugat € 650,-. Bij een tweede of derde kind op school geldt er een kortingsregeling van 10%. Leerlingen die in januari 2018 in- of uitstromen, betalen de helft van het schoolgeld. Zij ontvangen echter geen kortingsregeling in het geval van reeds schoolgaande broertjes of zusjes.

Uiterste eerste betaaltermijn: 15 november 2017.
Uiterste tweede betaaltermijn: 15 februari 2018.

ONZE SCHOOL

Welkom op de website van de Oranje-dijkschool

Onze school verzorgt Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan kinderen tussen de 4 en 18 jaar van Nederlandse en/of Belgische ouders die woonachtig zijn in Barcelona en omgeving. De kinderen op onze school spreken Nederlands als eerste of tweede taal. De Oranje-dijkschool staat onder toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie en wordt geaccrediteerd door de stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB).

              

ONZE FOTOGALERIJ

CONTACT