Schoolgids

Lesinhoud

Het basisonderwijs

De groepen zijn zodanig samengesteld dat kinderen van dezelfde leeftijd zoveel mogelijk bij elkaar in een groep zitten. Daarnaast is het taalniveau een criterium voor plaatsing in een bepaalde groep.

In de kleutergroepen worden begrippen en nieuwe woorden aangeleerd aan de hand van thema's die de kinderen aanspreken. We werken spelenderwijs aan het vergroten van de woordenschat en de mondelinge taalvaardigheid. Terugkerende activiteiten zijn: vertellen, luisteren, zingen, spelletjes doen en het maken van werkbladen. In groep 3 ligt de nadruk op de beginnende geletterdheid en maken we een start met het leesproces. De Nederlandse klanken krijgen speciale aandacht.

In groep 4 werken we verder aan het technisch lezen. Nu kunnen de kinderen zelf verhaaltjes lezen en eenvoudige teksten schrijven. We starten met de taalmethode waarin ook de andere taalaspecten aanbod komen, zoals: technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, stellen en taalbeschouwing. In deze periode is het belangrijk dat de kinderen plezier krijgen in het lezen van boeken, zodat de woordenschat nog meer wordt verbreed en verdiept.
In de daaropvolgende groepen (groep 5 t/m groep 8) wordt verder gebouwd aan de taalontwikkeling, zowel schriftelijk als mondeling. Zelf boeken lezen, teksten schrijven, spelenderwijs oefenen met spreekwoorden en gezegden zijn belangrijke activiteiten in deze groep. De werkwoordspelling, die in het Nederlands heel lastig is, wordt natuurlijk niet vergeten.

Het Voortgezet Onderwijs

De taalactiviteiten in deze groep zijn gericht op het gebruik van het Nederlands in de praktijk, zoals het schrijven van verschillende soorten teksten, het verbeteren van mondelinge taalvaardigheid en het aanleggen van een (jeugd)literatuurdossier.

Het Voortgezet Onderwijs kan afgerond worden met het behalen van één of meerdere van de onderstaande certificaten.

1. Profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid (PTIT) - niveau A2

2. Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid (PMT) - niveau B1

3. Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) - niveau B2

Deze certificaten zijn opgesteld door het instituut CNaVT, Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Dit instituut voorziet examens Nederlands voor studenten over de hele wereld, die een internationaal erkend certificaat van hun taalvaardigheid Nederlands willen behalen. Het is een project van de Nederlandse Taalunie en wordt uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven).

Leslocaties en schooltijden

Op zaterdag geven we les in Gavà van 9.30 tot 12.30 uur.

Leslocatie Gavà (primair en voortgezet onderwijs)
British College
Carrer Josep Lluis Sert 32
08850 Gavà


Op maandag geven we les in Sant Cugat del Vallès van 17.15 tot 19.15 uur.

Leslocatie Sant Cugat del Vallès (primair onderwijs)
CEIP Gerbert d' Orlhac
C./ J.V. Foix 34
08173 Sant Cugat del Vallès

Schoolgids

De schoolgids verstrekt belangrijke informatie over de diverse aspecten van onze school aan bestaande, nieuwe en geïnteresseerde ouders.

Ouders

De school streeft naar een goede samenwerking met de ouders. Naast de informatie die op de website te vinden is verschijnt er jaarlijks de schoolgids en worden er regelmatig nieuwsbrieven verstuurd.

Er wordt van de Nederlandstalige ouder verwacht dat deze dagelijks Nederlands spreekt met zijn kind. Daarnaast dient het kind op zo veel mogelijke manieren gestimuleerd te worden om zijn woordenschat uit te breiden. De school biedt hiertoe ter ondersteuning materiaal, zoals boeken, dvd´s en ondersteunende informatie.

Daarnaast organiseert de school ieder schooljaar, tijdens een reguliere lesdag, een open dag. Dit houdt in dat de ouders mee kunnen kijken in de klas van hun kinderen en kunnen zien waar de kinderen gedurende de lessen mee bezig zijn. Na de les bestaat de mogelijkheid om de leerkrachten algemene vragen te stellen.

Er wordt in alle groepen huiswerk gegeven. De ouders worden hierover per mail door de leerkracht op de hoogte gehouden, zodat ze hier thuis op kunnen inspelen. De richtlijn van het NOB en vanuit de school is dat er gemiddeld een uur per week aan huiswerk wordt besteed.

ONZE FOTOGALERIJ

Meest recente fotos van onze school

 

ONZE SCHOOL

Welkom op de website van de Oranje-dijkschool

Onze school verzorgt Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan kinderen tussen de 4 en 18 jaar van Nederlandse en/of Belgische ouders die woonachtig zijn in Barcelona en omgeving. De kinderen op onze school spreken Nederlands als eerste of tweede taal. De Oranje-dijkschool staat onder toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie en wordt geaccrediteerd door de stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB).

              

ONZE FOTOGALERIJ

CONTACT